Det ska vara enkelt att sköta registrering och hantering av deltagare

Med Digiviter har du ett användavänligt och kraftfullt verktyg för att registrera och hantera dina deltagare.

Fundera kring hur deltagare anmäler sig

Skall deltagarna bjudas in eller ska svarsformuläret läggas på er webbsida? Får deltagare ta med sig en respektive? Vilken information behöver ni om deltagarna?

Det kan vara många frågetecken och vi finns alltid här för att hjälpa till om du kör fast. Vi har kundsupport som du kan komma i kontakt med genom mail eller chatt när du är inloggad. Vi kan fungera som bollplank eller hjälp.

Registrering

Designa ett svarsformulär och lägg in de frågor som du behöver svar på. Du kan välja om deltagare ska skriva upp sig en och en eller flera på samma inbjudan. Kan de skriva upp sig flera samtidigt så kan du välja vilka frågor som alla ska svara på (tex lunchalternativ, allergier) och vilka som enbart den som anmäler sig behöver svara på.

Skapa ett konto på 30 sek

Skapa ett konto och testa systemet. Det kostar inget och vi ställer inga krav.

Skapa konto