Skapa en digital inbjudan med möjlighet att följa upp

Med Digiviter kan du designa och skicka egna digitala inbjudningar. Du får dessutom uppföljning på de som inte går fram och möjlighet att skicka igen.

Skapa inbjudan

Du redigerar enkelt emailinbjudan och kan använda några förinställda mallar. Du kan också lägga in ett gäng förinställda variabler så att data kan hämtas från systemet. Börja tex med "Hej {NAME}," för att lägga in namnet på deltagaren. {NAME} byts ut mot deltagarens namn automatiskt.

Du kan även redigera bekräftelsemail samt påminnelsemail.

Uppföljning

På de mail som du skickar ut får du uppföljning och kan se vilka mail som inte fungerar, studsat eller har tex auto reply. Många gånger är felen uppenbara, som att @gmail.com blivit @gemail.com eller liknande. Du kan enkelt rätta till och skicka igen om det behövs.

Det finns även ett meddelandecenter där du kan se alla dina utgående och inkommande mail samlat på en plats.

Skicka SMS

Du kan enkelt skicka SMS till deltagare, kan vara bra om du behöver ändra lokal eller vill påminna.

Anti-spam policy

Det är naturligtvis strikt förbjudet att använda Digiviter för att skicka spam, se våra tydliga användarvillkor.

3 tips för att skapa en bra inbjudan

Enkelt och tydligt mail
Gör det enkelt och skriv inte för mycket. Lägg den tyngre informationen på svarssidan.
Trovärdighet
Skapa trovärdighet genom personlighet, så att deltagare inte misstager din inbjudan för spam. Undvik ord för att locka eller sälja eftersom det är vanligt i spammeddelanden.
Följ upp
Efter att du har skickat glöm inte att gå igenom de som inte kommit fram. Se vad det är för fel, korrigera och skicka igen.