Demoarrangemang
av Loboster Webb

Arrangör: Loboster Webb
Plats: Berns i Stockholm
Adress: Berns Salonger, Berzelii Park 9, 111 47 Stockholm, Sverige

Detta är ett DEMO-arrangemang med platsbegränsning och 3 olika datum, varav ett datum där svarsdatum har passerats.

Detta textfält är tänkt som en generell beskrivning arrangemanget.

Tyvärr är anmälan till detta arrangemang stängd

Tyvärr är platserna slut.

Skicka ett meddelande

Skicka ett meddelande direkt till arrangören.

Skicka med ett meddelande